• gra 2 game 2 Jadwiga Olszewska
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz gra 2 jest częścią cyklu obrazów o tematyce pixelowej. odnosi malarstwo ku sferze kultury masowej oraz świata fantazji. Gra jest formą martwej natury. Tak jak ustawia się martwą naturę, aby ją odwzorować, przedstawić mimetycznie tak jak wygląda z perspektywy oka artysty i pokazać umiejętności warsztatowe twórcy. Gra nie jest masowa choć trafia do masowego odbiorcy, ponieważ odnosi się do współczesnego zagadnienia, sprzeciwia się ona przemysłowi do którego sztuka nie należy, bo sztuka to kolor i emocje tworzące nastrój obrazu - dzieła.