• POSTAĆ 2 Marzena Jadwiga Olszewska
powiększ obraz

Opis obrazu:

Postać 2 MARZENA to pastel olejny i suchy na papierze formatu 100x70cm. Jest częścią cyklu prac o postaciach - charakterach. Postacie te jak cienie tylko przypominają realny świat, a należą do innej rzeczywistości: snu i fantazji. Wtopione w język komputerowy nie istnieją realnie a w pixelach, osiągają stan: "w którym wszystko się ze sobą kłóci i nie ma lepszej weryfikacji niż własne przeciwieństwo" prarafrazując J. Cortazara. Są jak światło zamknięte w czterech kątach prostych ideału formy kwadratowej. Ubrane w sieć swojej egzystencji, jeśli by tę sieć rozbić jak porcelanę, rozsypałyby się w małe cząstki: formy 5mm x 5mm gdzie różnorodność barw i światło emanuje cudem.