• Bez tytułu   Jadwiga Krawczyk–Halicka

Opis obrazu: