Janczuk Igor
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Igor Janczuk udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawaskiej. Od 1961 związany działalnością artystyczną z klubem Politechniki Warszawskiej "Stodoła". W dwa lata później obejmuje kierownistwo grupy plastycznej "Stodoła 63". W latach 1961- 69 projektuje wnętrza kolejnych siedzib klubu "Stodołą" oraz kilku innych klubów studenckich. Ponadto uprawia takie dyscypliny artystyczne jak malarstwo sztalugowe i grafikę. W latach 1973- 89 był pracownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków w Białymstoku. Ważniejsze realizacje to rekonstrukcja Klasztoru Pokamedulskiego na Wigrach, kościoła w Gołdapi i wieży kościoła w Augustowie. W tym samym czasie rokroczne wyjazdy do Szwecji owocuję szeregiem wystaw i ilustracji książek. W chwili obecnej jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków- Polska Sztuka Użytkowa i czynnie uczestniczy w plenerach i wystawach malarstwa. Wiele jego prac znajduje się w galeriach i kolekcjach prywatnych.

Wystawy indywidualne:

1963- "Stodoła", Warszawa; 1973- Hokensas Mullsjo, Szwecja; 1986- "Arsenał", Białystok, 1986- "Stara Kordegarda, Warszawa' Łazienki

Wystawy zbiorowe:

1963- "Stodoła 63" w Małej Auli Politechniki Warszawskiej (I- nagroda); 1964- Salon Debiutów", Warszawa; 1976- "Konstaiarer I Mullsjo Kommun", Mullsjo (Szwecja); 1983- Costa- Amic- Mexico City (zakup prac przez galerię w Caracas); 1997- Muzeum Okręgowe w Białymstoku; 1999- Galeria Politechniki Białostockiej.