• Słoneczniki Henryk Lasko
powiększ obraz

Opis obrazu:

Pomysł obrazu powstał na międzynarodowym plenerze malarskim w Brekovie na Słowacji. Obraz nieoprawiony. Sugerowana biała, profilowana, drewniana rama.