• Roztopy Henryk Lasko

Opis obrazu:

Pomysł obrazu powstał na międzynarodowym plenerze malarskim w Kolbuszowej. Obraz nieoprawiony. Sugerowana biała, profilowana, drewniana rama.