• Ważki nad potokiem Helga Maria RADOCHOŃSKA
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawia pejzaż górski z górskim potokiem a na jego tle kolorowe wazki. Obecność w trym miejscu tych kolorowych owadów stwarza widok niemal fantazyjny- wręcz bajkowy. Kompozycja obrazu pozioma zamknięta przedstawia [przyrodę ożywioną i nieozywioną. Autorka jest tu wyrazicielem [piękna natury i przyrody. Koloorystykę oddaje zgodnie z jej naturą.