• Sowa  Puszczyk Helga Maria RADOCHOŃSKA
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz realistyczny , określa naturę w przyrodzie, kolorustyka przyjazna dla oczu człowieka, Sowa Puszczyk częst eksponowana w ogrodach zoologicznych ,chroniona, rzadko dostępna dla oka ludzkiego, Jest obecna na Pogórzu Przemyskim,Podlasiu i w Biewszczadach.