• Impresje Bałtyckie  Helga Maria RADOCHOŃSKA
powiększ obraz

Opis obrazu:

wzburzone morze spienione fale ciemna toń bezkresna dal horyzontu , skłębione nad morzem chmury stanowią na obrazie klimat abstrakcjonizmu . Potęga morza wywołuje uczucie niepokoju , grozy i nioebezpieczeństwa .