• Proces fosylizacji Grzegorz Mioduszewski
powiększ obraz

Opis obrazu:

Choć obraz przypisałem do kategorii "abstrakcje", to jednak nie jest on pracą nieprzedstawiającą. Wyraźne bowiem odniosłem się w nim do spiralnych skamielin, znanych z różnego typu wykopalisk. Co więcej, moją ideą, przy tworzeniu tego obrazu, było pokazanie procesu przemiany tych biologicznych form w skamieniałości. Proces ten nazywa się fosylizacją. To, że zobrazowanie dynamiki tego zjawiska przynależeć może raczej do animacji, spowodowało, że obraz ociera się o abstrakcję.