Pindelska-Jarosz Grazyna
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Grazyna Pindelska-Jarosz udostępnij >

Informacje o artyście:

Preferowana twórczosć opiera  się  na przelewaniu na płótno sennych wizji świata  i  otoczenia.
Tworzony przez  artystkę    surrealizm przestrzenny jest wyrazem odczuć autorki.  Uważa ,że malowanie żywymi kolorami
pobudza zmysły uczucia  ,i czasami szokuje.Należy do Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Opolu. Prace artystki
można było ogladać na wielu wystawach organizowanych przez ZPAP również w Czechach ,i wielokrotnie lokalnie  .
Artystka nie powiela swoich prac  są jedyne w swoim rodzaju.

Biografia:

Preferred creativity is based on pouring onto the canvas of dreamy visions of the world and the environment.
The spatial surrealism created by the artist is an expression of the author's feelings. He thinks painting with vivid colors
stimulates the senses of feelings, and sometimes shocking. It belongs to the Association of Artists and Designers based in Opole. Artist's works
it was possible to watch at many exhibitions organized by ZPAP also in the Czech Republic and many times locally.
The artist does not copy his works are one of a kind .