• Przypuszczenie Dawida Gabriele Catozzi
powiększ obraz