• W innych oczach prosić o azyl Gabriele Catozzi
powiększ obraz