powiększ obraz

Opis obrazu:

Malując ten obraz uczyniłem skok do sztuki współczesnej i zabrałem jej trochę do mojego realizmu. Białe wstęgi za tancerką w metaforyczny sposób tworzą zarys nowoczesnego miasta. Tancerka tańczy w centrum tego miasta nie zważając na otoczenie. Czerń dominuje budując głębie obrazu i podkreślając kluczowe akcenty.