• Matka Boska z Dzieciątkiem  Ewa Boińska
powiększ obraz