• Matka Boska z Dzieciątkiem Ewa Boińska
powiększ obraz