• Trzy żółwie i jeden malutki na szczęście Ewa Boińska
powiększ obraz