powiększ obraz

Opis obrazu:

Raga, muzyka indyjska często bywa moją inspiracją. Tło służy tylko lepszej prezentacji niuansów obrazu. Pojechał do Francji. Sprzedany.