powiększ obraz

Opis obrazu:

Dwa obrazy, jako komplet, wrażenie irysów: 100x100 i na kładce: 70x100, - drugi, jako gratis, oferta ograniczona w czasie.