Informacje o artyście:

Jest coś, co bardziej niż wszystko inne intryguje mnie w malarstwie. Coś, co może spowodować ogromne poruszenie i przyspieszone bicie serca. To kolor. Kolor, który może zdominować cały obraz… może nawet zdominować wszystkie inne dzieła znajdujące się w sali muzealnej. Najlepiej ujął to Gauguin pisząc: „kolor, który jest drganiem, podobnie jak muzyka, może osiągnąć to, co najbardziej powszechne, a zarazem nieuchwytne – siłę wewnętrzną\".

Biografia:

PL: Absolwentka zakopiańskiego ZSP im. Antoniego Kenara (2005 r.). Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Bogdana Migi otrzymała w 2011 roku. Mieszka w podkrakowskim Kryspinowie. Pracuje jako pedagog z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem. Jej prace ilustrują okładki książek Swetosława Minkowa „Siła nieczysta” (Wydawnictwo „Scriptum”, 2005) i „Nazwy wodne dorzecza Wisły” dr Urszuli Bijak (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2013). Autorka jedenastu wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Prace artystki znajdują się w polskich i węgierskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

ENG: Born 1986 in Zakopane, Poland. Graduate in furniture design at the Complex of Art High Schools in Zakopane (2005). In the year 2011 she graduated from Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Cracow in the Painting Studios of Professor Teresa Kotkowska-Rzepecka and Professor Leszek Misiak. She has also a university degree in graphic art in the Woodcut Studio of Professor Bogdan Miga. At present she lives in Kryspinów, nearby Cracow and works as a fine arts teacher. She practises painting and workshop graphics. The most important issues of her artistic interests are dynamic colour, brief composition and their synthetic relations to the surroundings. Her works have been used as a cover motives of  books: “Evil Spirit” (“Scriptum” Publishing House, 2005) by the Bulgarian absurdist fiction writer Svetoslav Minkov and „Aquatic names of the Vistula basin” (The Institute of the Polish Language at the Polish Academy of Sciences, 2013) by Doctor Urszula Bijak. An author of eleven solo exhibitions and participant of several dozen group exhibitions, so far. The works of the artist can be found in Polish and Hungarian museums and private collections in Poland, France, Spain and Great Britain.