Informacje o artyście:

Biografia:

Ukończyłam Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w Pracowni Malarstwa prof. Krystyny Łada-Studnickiej i w Pracowni Tkaniny prof. Wojciecha Sadleya. Dyplom w 1975r.