• Wisła w Płocku  Dorota Goleniewska Szelągowska
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz namalowany w 2017 roku . Przedstawia nadwiślański pejzaż istniejący ponad 100 lat temu .