• Siracusa Dariusz Żejmo
powiększ obraz

Opis obrazu:

Tajemnica jest w środku.