• Amfora z Portofino  Dariusz Żejmo
powiększ obraz

Opis obrazu:

Nastrojowy i klimatyczny fragment zaczarowanej rzeczywistości.