• ARCADIA Dariusz Żejmo
powiększ obraz

Opis obrazu:

Tajemnicza kobieta - symbol. w podążaniu do mitycznej Arcadii.