Trzepizur Cezary
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Cezary Trzepizur udostępnij >

Informacje o artyście:

                      Cezary Trzepizur  ur. w 1962 r.
 
 
 
Ukończył  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie  Górniczej – specjalizacja wystawiennictwo. Absolwent Wyższej  Szkoły Pedagogiczne (Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie  – wychowanie plastyczne  – specjalizacja malarstwo.
Studia podyplomowe: informatyka, zarządzanie oświatą. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, umiejętnie łączy działalność pedagogiczną z własną twórczością. Współpracował jako ilustrator
 z Aurą – miesięcznikiem Polskiego Klubu Ekologicznego.
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim  org. LOP i wydawnictwo NOT SIGMA  Warszawa. Cykl wizerunków roślin leczniczych i użytecznych człowiekowi w Encyklopedii  -  wyd.  Bohman Druck und Verlag Gesellschaft,   Wiedeń. Cykl rysunków w książkach o tematyce przyrodniczej -  Rośliny użyteczne  człowiekowi, Moje środowisko – wyd. Instytut Wydawniczy w Warszawie. Projektowanie graficzne czasopism  - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA. Prace graficzne w Wydawnictwie SIGMA i w zbiorach prywatnych. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych: Jaworzno, Kraków, Sosnowiec, Chicago,  Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Wręczyca Wielka.
Prace malarskie w zbiorach prywatnych: Niemcy, Francja, USA.
 
 
Malarstwo olejne Cezarego Trzepizura to silny ładunek ekspresji i koloru. W swoich pracach ukazuje malarskie walory obrazu, skupia uwagę na kompozycji, harmonii barwnej oraz efektach fakturalnych. W twórczości dominuje kameralna tematyka koncentrująca się głównie wokół martwej natury i pejzażu. Często są to prace na pograniczu z abstrakcją . W jego obrazach pojawia się cała paleta szarości i błękitów. Stonowaną kolorystykę chętnie ożywia mocniejszymi akcentami czerwieni, ultramaryny czy żółci. Mimo ekspresji prace powstają długo, są często przemalowywane. Artysta łączy świat wyobraźni z rygorami intelektualnej refleksji, elementy realnej rzeczywistości z fikcją malarską a rzeczy istniejące z wymyślonymi. Wykształcił własny styl odznaczający się najwyższymi wartościami kolorystycznymi, swobodną fakturą i ekspresyjną plamą. (Źródło : notatka z ostatniej wystawy).
 
 
 
 

Biografia: