• Pochylone nad lustrem Bronisław Pilich
powiększ obraz