powiększ obraz

Opis obrazu:

Zagubiony, wyłaniający się ląd z morza. Jest ciepły dzień, doświadczamy powstawania nowego lądu. Na obrazie widać fakturę grubych warstw farby olejnej.