powiększ obraz

Opis obrazu:

2019. Obraz namalowany szpachlą, fakturalny. Obraz jest werniksowany. Wprowadza w sferę pozytywnych odczuć.