Informacje o artyście:

Biografia:

Urodził się w 1984 roku. Z  wykształcenia jest architektem i taki zawód uprawia. Jednocześnie dużo rysuje i maluje akwarele prezentujące zurbanizowaną przestrzeń. Kontakty ze sztuką rozpoczął od malowania graffiti, zaś w 2002 roku po wizycie u jednego z warszawskich artystów-architektów, zainspirowany jego twórczością, postanowił wykorzystać swój talent i nabytą w czasie studiów wiedzę do realizacji „nowej drogi” artystycznej, którą odzwierciedlają prace prezentowane na niniejszej wystawie. Od początku wiodącą inspiracją pozostawał dla niego hiperrealizmem. Swoje obrazy opiera o silny architektoniczny warsztat, ważną relację brył oraz gry światła i cienia - bez odniesień do abstrakcji