• Południca Barbara Hacura-Zygmunt

Opis obrazu:

Obraz Południca został namalowany specjalnie na potrzeby grupy artystycznej Hyperion, na jej liczne wystawy, obraz jest wyrazem i ukłonem w śląskie genius loci.