powiększ obraz

Opis obrazu:

Kompozycja tej niewielkiej sceny składa się z trzech elementów: dłoni, ptaszka oraz jasnego, niemal białego tła. Jest zobrazowaną zachętą do zatrzymywania się nad urodą chwili,do zdobywania umiejętności dostrzegania jej ulotnego piękna, gdy wszystko, co jest poza jej znaczeniem traci znaczenie - stąd niemal białe tło.