powiększ obraz

Opis obrazu:

Trzecia, samodzielna część cyklu pt.:"Czyste intencje", zwieńczenie przeżycia wartości zawartej w tytule. Zasadniczą rolę w obrazie odgrywa światło, bogactwo subtelnych zjawisk świetlnych i kolorystycznych - to główne walory obrazu.. Kompozycja klasyczna. Półpostać dziewczynki wróconej twarzą wprost na widza, patrzącej prosto w oczy. Trzyma w rękach gladiolę jako symbol prostoty, szczerości.