• Stan posiadania Barbara Czerwińska
powiększ obraz