• Sierpień 2019 Barbara  Przyborowska
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz został zainspirowany najbliższym otoczeniem - pięknem dzikiej roślinności , która można spotkać na obrzeżach miast, nieużytkach polowych, poboczach dróg...