• NYC - downtown Antoni Karwowski
powiększ obraz

Opis obrazu:

Impresja z pobytu w Nowym Jorku