• Dziwny jest ten świat Anna Stawowczyk
powiększ obraz