• Red dancer Anna Sasim
powiększ obraz

Opis obrazu:

The fourth drawing of the series "Dance diva". Signed and dated on the back. Certificate of authenticity. Unframed, 2016 Pastel work needs luminaire passe-partout. The work is unpainted margins of about 1cm on each side. Soft pastels (Rembrandt, Sennelier and pastel pencils for detail) on Clairefontaine Pastelmat paper. Czwarty rysunek z serii Taniec diwy. 2016, nieoprawione. Sygnowany i datowany na odwrocie. Certyfikat autentyczności. Dzieło pastelowe potrzebuje oprawy w passe-partout. Praca ma niezamalowane marginesy-około 1cm z każdej strony. Pastele suche (Rembrandt,Sennelier) na papierze Clairefontaine Pastelmat.