powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz "Feminaporta", wymiary: 90x90 cm. Wykonany w technice farb olejnych na płótnie. Symbolizuje kobiecą stronę intymności oraz czas zmian i faz księżyca. To alegoria kobiecości. Obraz przedstawia abstrakcyjne wejście i zarazem wyjście z kobiecego wnętrza, które jest tłem przedstawionych faz księżyca./The painting "Feminaporta", dimensions: 90x90 cm. Made in the technique of oil paints on canvas. It symbolizes the feminine side of intimacy and the time of changes and phases of the moon. It is an allegory of femininity. The painting shows an abstract entrance and, at the same time, an exit from the female interior, which is the background of the lunar phases depicted.