powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz "Quattuor" o wymiarach 90x90 cm. Wykonany w technice farb olejnych na płótnie. Przedstawia cztery obiekty kuliste z których emanuje energia. Przechodzi ona w obręcze światła i ciemności, które w spiralnym ruchu odziałują na siebie przenikając oraz wypychając się wzajemnie./The painting "Quattuor", dimensions: 90x90 cm. Made in the technique of oil paints on canvas. It shows four spherical objects emanating energy. It passes into rings of light and dark, which in a spiral motion interact, penetrating and pushing each other out.