powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz "Constellatio", wymiary: 100x100 cm. Wykonany w technice akrylu na płótnie. Przedstawia geometryczną konstelację składającą się z kulistych obiektów o różnych rozmiarach. Inspiracją do powstania pracy było sierpniowe nocne niebo, kiedy gwiazdy świecą najjaśniej. Konstelacja symbolizuje osobisty zbiór wspomnień, snów i ludzi, których spotkałem na swojej drodze./The painting "Constellatio", dimensions: 100x100 cm. Made in the technique of acrylic on canvas. It shows a geometric constellation consisting of spherical objects of various sizes. The work was inspired by the August night sky, when the stars are shining brightest The constellation symbolizes a personal collection of memories, dreams and people whom I met on my way.