• W blaku słońca III Anna Lupa Suchy
powiększ obraz