• Jabłonie Anna Husarska
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz bardzo pogodny, wiosenny pejzaż z kwitnącymi jabłoniami.