Informacje o artyście:

Biografia:

Anna Bułat Osiecka urodzona 15.10. 1946 r. w Kamiennej Górze.

Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz w 1978 roku absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wydziale malarstwa w pracowni profesora Tadeusza Łakomskiego. W latach 1978 – 1980 roku była członkiem grupy artystycznej "Postawy"

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych jak i w dwóch indywidualnych:

wystawa indywidualna w 1978 roku w klubie SPAM w Krakowie, wystawa retrospektywna malarstwa Anny i Edwarda Osieckich w 2004 roku w "Galerii m", w Klubie "Kuźnia" Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida na os. Złotego Wieku 14

Artystka uprawia malarstwo sztalugowe oraz ścienne. Współpracowała przy konserwacjii wielu polichromii. Większą częsć pracy twórczej poświęciła malarstwu sakralnemu. Wspólnie z mężem Artystą rzeźbiarzem Edwardem Osieckim projektowali i zrealizowali polichromie w wielu kościołach , miedzy innymi w Bóbce, Szczakowej, Wróblowicach, Zabrodziu, Głowience, Czarnochowicach i Żeglcach.

Obrazy artystki zdobią koleckje w zbiorach krajowych i zagranicznych między innymi w Belgii i Kanadzie