• Moc Serca Anna  Lipiec
powiększ obraz

Opis obrazu:

Motyl symbolizuje skrzydła rodu. Jedno skrzydło dostajemy od Matki, drugie otrzymujemy od Ojca. The butterfly symbolizes the family's wings. We get one wing from the Mother, the other one from the Father.