Grobelak Anita
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Anita Grobelak udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

 
Anita Grobelak pochodzi z Częstochowy. Tu ukończyła w 1999 roku wyższe studia magisterskie na Wydziale Filologiczno – Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku filologia polska; w roku 2001 – Wydział Pedagogiczny WSP w Częstochowie, gdzie otrzymała tytuł licencjata w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra wychowania plastycznego po ukończeniu Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie.  Dyplom z wyróżnieniem obroniła w Pracowni Malarstwa profesora Wernera Lubosa. Następnie otrzymała dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa sztalugowego na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w pracowni prof. Włodzimierza Karankiewicza i Beaty Bebel - Karankiewicz.
 
Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja”, od 2018 Stowarzyszenia Yes, I can, a od 2019 roku  członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2006 roku A. Grobelak została kuratorem Galerii Teatru from Poland w Częstochowie; animowała działania artystyczne Galerii Groovy Grupy; była członkiem biura festiwalowego Festiwalu działań parateatralnych i performance'u OFFsceniczny w Częstochowie, I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych „W Zaułku”.
W 2007 roku została właścicielką Galerii Teatr from, a w latach 2011 – 2016 menagerem artystyczny Teatru from Poland. W ramach tej działalności zajmowała się animacją kulturalną (koncerty, imprezy klubowe, charytatywne, spotkania literackie, filmowe, wystawy, warsztaty, przeglądy, konkursy, festiwale, itp.).
 
Udzielała się w biurze Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! (2011). W latach 2006 – 2009 organizowała Ogólnopolski Plener Malarski pod hasłem „Teatr mundi”. Była współtwórcą i organizatorem projektu CzęstochowskaMłodaScenaArtystyczna (2007-2008); cyklu wystaw fotografii w ramach „GaleriaMłodychTwórców” (2007-2008); 7x7 dni Fest (2011); Manufaktury książki (2012); członkiem jury I i II Ogólnopolskiego przeglądu monodramów 42-200 Monodram w Częstochowie (2008-2009). Anita Grobelak jest też pomysłodawcą i organizatorem Free Art Fest from Poland. Festiwalu Sztuki Niezależnej (2009 -2019); przeglądu zespołów muzycznych Debiuty from Poland (2009 – 2018); projektu Częstochowa Bajkowa (2011- 2012, 2018); Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zobacz Częstochowę” i festiwalu Peron Częstochowa (2014-2019); Urban Sketches in Częstochowa (2018,2019); Urban Sketches in Lwów (2019); Międzynarodowego pleneru malarskiego „Gradacja żywiołów” (Opuzen – Chorwacja 2018, 2019); projektu „Generacje 2019”; międzynarodowej wystawy "Podróż na Wschód - Wielokulturowość" (2020/21).
 
Na początku 2018 roku założyła grupę artystyczną Atina, której zakres i obszar działania stale się rozszerza. A. Grobelak jest kuratorem cyklu wystaw ekologicznych Stop!Smog, który został zainicjowany w Brukseli i był prezentowany na Europejskim Szczycie Gospodarczym w Katowicach oraz kilku wystawach w Polsce. 
Anita Grobelak w 2016 roku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy. Wówczas doceniono jej zaangażowanie we współpracę z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i poza jego granicami. W 2018 r. jesj sylwetka została wyróżniona w konkursie z okazji 100- lecia niepodległości "(NIE)ZWYKŁA KOBIETA Śląska". W 2019 roku została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie “Dziennika Zachodniego". Oprócz animacji kultury, zajmuje się głównie malarstwem, ilustracją i instalacją.