• Szarlatan, ogier pełnej krwi Andrzej Novak-Zemplinski

Opis obrazu: