• Jeszcze będzie pięknie.../ IV / Alicja Wysocka
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz abstrakcyjny na płóciennym włoskim płótnie 50 x 70 x 3 , krosno o grubości 3 cm / 3D /. Praca jest częścią otwartego cyklu malarskiego pt. " Jeszcze będzie pięknie ". Cykl przedstawia symbol nadziei, ponownego rozkwitu natury, dążącej do życiodajnego słońca i jasności w ludzkich sercach. Czerwone akcenty można interpretować dwojako. Jako odwołanie do obecnej sytuacji, zaraza i krwawe łzy ludzkich cierpień będące jej żniwem lub jako kolejny etap - odrodzenie i bujność natury. Obraz ma zamalowane boki, zawerniksowany. Sygnowany z tyłu obrazu / tytuł, nazwisko autora, rok powstania 2021/.