Informacje o artyście:

Biografia:

Prezentowane  prace stanowią wypadkową wcześniej podejmowanych działań malarskich, w których Alicja Waleria Kowalska skupiała się na pejzażu sukcesywnie odchodząc od jego dosłowności na rzecz koloru, światła oraz wrażeniowości w jego postrzeganiu. Do tego doszły eksperymenty z fakturą, narzędziami malarskimi oraz pozamalarskimi substancjami budującymi materię. Z tych eksperymentów w cykl rozwinęła się abstrakcyjność formy, intensyfikacja wibrującego koloru i światła, które oddają wrażenie ruchu, ocierając się o zjawisko dylatacji czasu. W celu uzyskania kolejnego punktu odniesienia i trzeciego wymiaru autorka zaprasza do użycia technologii 3D chromadepth, chce byśmy spojrzeli na płótna przez specjalne okulary. Dzięki nim dostrzeżemy różnicę dyfrakcji kolorów; złudzenie przemieszczania się barw względem siebie, np.: kolor czerwony nieoczekiwanie wychodzi przed, niemal dotyka naszej twarzy, kiedy to inne – oddalają się w głąb, poza granicę płótna.

Dzięki takim zabiegom widz jest świadkiem przedziwnych transformacji odległości, może doznać efektu zaburzenia sił grawitacji w tym malarskim zakrzywieniu czasoprzestrzeni wokół masy płótna pokrytego farbą.

 

Alicja Kowalska jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem ściennym, muralem, ilustracją i fotografią. Na studiach magisterskich, na kierunku Malarstwo powstały pierwsze prace w technologii chromadepth. Od 2018 roku A. W. Kowalska współtworzy grupę artystyczną ATINA. Ma na swoim koncie realizacje projektów konserwatorskich, wystawy indywidualne, zbiorowe, poplenerowe i międzynarodowe, np.:

 

– Międzynarodowa wystawa "Geografia miejsc, topografia zmysłów" w ramach „PO-MOSTY” – międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych; Muzeum Częstochowskie – Galeria Dobrej Sztuki (2022);

- „Częstochowa. Miasto na Jurze” - międzynarodowa wystawa poplenerowa: ; Muzeum Częstochowskie – Stary Ratusz (2022);

- „Relacje” – międzynarodowa wystawa poplenerowa w ramach II Festiwalu Kultury Niezależnej e/FKA, Częstochowa (2022);

- XXIII Festiwal Sztuki Wysokiej „Miałem sen” w Bytomiu; Galeria Stalowe Anioły (2022);

- Ogólnopolska wystawa poplenerowa Masuria’8. Piękny świat; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych "Konduktorownia" w Częstochowie (2022);

- „Dziewczynka z getta” – wystawa sztuk wizualnych w ramach projektu „Off Polska”; Klubokawiarnia Alternatywa 21, Częstochowa (2021);

- „Wokół częstochowskiego ratusza”, Muzeum Częstochowskie – Stary Ratusz (2021)

- III Urban Sketchers meeting in Częstochowa 2021– Stary Rynek (2021)

- "Międzyprzestrzenie" Alicja Waleria Kowalska - wernisaż malarstwa; Częstochowa – Klimaty (2021);

- Pomiędzy przestrzenią a duchowością miasta – ogólnopolska wystawa poplenerowa, Kawiarnia Alternatywa 21, Częstochowa, Stary Rynek (2021);

- Pomiędzy przestrzenią a duchowością miasta – ogólnopolska wystawa poplenerowa w ramach I Festiwalu Kultury Alternatywnej „eFKA” w Częstochowie (2021);

- XXII Festiwal Sztuki Wysokiej „Wolno mi” w Bytomiu; Galeria Stalowe Anioły (2021);

- „Masuria' 8. Piękny świat”. Ogólnopolska wystawa poplenerowa malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii; Zamek Ryn, Sala Króla Władysława Jagiełły w ramach Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” (2021);

- „Sztuka dla każdego”; Promenada nad Jeziorem Ryńskim – ogólnopolska wystawa malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii (2021);

- BOGU – CHWAŁA. Historia i tożsamość – wystawa międzynarodowa. Polska, Ukraina, Słowacja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale (2021);

- PO – MOSTY ŻYWIOŁU WIELOKULTUROWOŚCI – międzynarodowa wystawa, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie (2021);

- Podróż na Wschód – Wielokulturowość, Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki (2021);

- Międzynarodowe spotkania artystyczne - Nová Kelča – Słowacja (2020);

- Výstava po otvorení (wystawa poplenerowa) - Kostol sv. Štefana Kráľa (2020);

- Bałkańskie klimaty - międzynarodowa wystawa zbiorowa, w ramach X Free Art Fest From Poland. Festiwal Sztuki Niezależnej, Scena TFP, Częstochowa (2019);

- Wystawa zbiorowa Stop!Smog w ramach konferencji Edukacja dla powietrza. By zdrowo i długo żyć, Lubliniec, Lubiteka (2019);

- Wystawa Stop!Smog w ramach projektu Akademia Samorządowa i seminarium „Czym oddychamy? - monitoring jakości powietrza i jego ochrona”, Gliwice, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej (2019);

- „Stop!Smog”. Wystawa zbiorowa, Częstochowa, Muzeum Częstochowskie - Galeria Dobrej Sztuki (2019);

- Wystawa zbiorowa Stop!Smog w ramach II MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Perspektywy na przyszłość, Zabrze, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej(2019);

- Wystawa zbiorowa Stop!Smog, Częstochowa, Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (2019);

- Wystawa zbiorowa Stop!Stop w ramach Konferencji „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych”, Ustroń, Ośrodek Best For You (2019);

- Wystawa zbiorowa Stop!Smog na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe (2019);

– Wystawa zbiorowa „Stop!Smog, Belgia, Bruksela, Dom Polski Południowej (2019);

- Rozmalowani…Atina plus. Wystawa zbiorowa, PBG Gallery , Skalar Office Center, Poznań (2019);

- I Urban Sketches in Częstochowa, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa (2018);

- Alicja Kowalska „Blue – Atina 004” – wystawa malarstwa, Alternatywa 21, Częstochowa (2018);

- Horyzonty 2. Wystawa Sztuki Marynistycznej; Galeria Sztuki Współczesnej Dom Środowisk Twórczych w Pałacu Tomasza Zielińskiego w Kielcach (2018);

- Malarze. Wystawa pracowników i studentów Katedry Malarstwa Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Konduktorownia (2013-2020);

- Rysunkarze 2 . Wystawa pracowników i studentów Katedry Malarstwa Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Konduktorownia (2017)

- „Morze - wystawa indywidualna”, Galeria Teatr From Poland, Częstochowa (2017)