• Żuraw Alicja Guzik
powiększ obraz

Opis obrazu:

Tytuł obrazu: „Żuraw” Autor: Alicja Guzik Data utworzenia: 13.09.2020 r. Miejsce utworzenia: Kraków Technika: farby akrylowe na desce Wymiary: 80 x 50 cm Temat obrazu i jego interpretacja: Obraz przedstawia prace budowlane na wysokości z tytułowym żurawiem budowlanym w tle. Na pierwszym planie robotnicy budowlani: zbrojarze oraz cieśle przygotowują zbrojenie oraz szalowanie kolejnej kondygnacji budowanego obiektu. Z poziomu, na którym się znajdują wychodzą pionowe pręty będące starterami zbrojenia słupów oraz ściany kolejnej kondygnacji. Żuraw w tle nie jest jedynym na obrazie. Po lewej stronie skratowana konstrukcja to noga drugiego dźwigu, która biorąc pod uwagę odległość dzielącą ją od pierwszego, informuje o skali budowy, na której obserwujemy prace. W domyśle wznoszony jest wieżowiec o konstrukcji szkieletowej żelbetowej płytowo-słupowej. Niebo w kolorach zachodzącego słońca informuje, że prace budowlane trwają do późnych godzin popołudniowych, a nawet wieczornych. Najbliżej obserwatora rozjaśniona plama farby to odbijające się w materiałach budowlanych światło słoneczne, zniekształcające właściwe kształty konstrukcji w tym miejscu. Bardziej na prawo prostokątne czerwone plamki to końcówki wystających w kierunku obserwatora drewnianych belek. Przedstawienie obserwowanej na obrazie sceny „pod światło” miało na celu stworzyć warunki zachęcające obserwatora do zatrzymania w czasie i chwili kontemplacji nad zawodem budowniczych. Zawodem trudnym, niosącym wiele wyzwań, ale także niezwykle ciekawym, bo przecież zmieniającym przestrzeń ludzkiego życia. Mimo założeń autorki, obraz jest dziełem sztuki, co pozwala obserwatorowi na subiektywną interpretację, dlatego jeżeli widz dostrzega w nim coś co weszło na ten plac budowy samo i w nim zaistniało - to wspaniale. Historia powstania i dane techniczne: Obraz powstał w inspiracji zdjęciem i został ukończony 13 września 2020 roku w Krakowie. Do wykonania użyto farb akrylowych firmy euroclass, liquitex oraz KOH-I-NOOR oraz trzech różnych rodzajów pędzli. Podkładem obrazu jest deska będąca kombinacją dwóch cienkich płyt drewnopochodnych z ramowym wypełnieniem sklejką, w sumie o grubości 1,3 cm. English version: The subject of the painting and its interpretation: The painting shows construction works at height with a eponymous construction crane as a main object in the background. On the first plan we can notice workers: fixers and carpenters are preparing the reinforcement and formwork for the next storey of the building. From the level where they are standing, vertical bars - which are starters of the column reinforcement and the next wall - come out. Apart from the crane in the background there are also other objects. On the left side of the painting we can notice some lattice construction which is the second crane's lattice boom. It gives the perception of scale, how huge the construction site is. On the picture in general the skyscraper is being built with a reinforced concrete slab-column structure. The sky in the colors of the setting sun indicates that construction works continue until late afternoon or even evening hours. The brightened paint stain, which is the closest to the observer, is the sunlight reflected in the building materials, distorting the proper shapes of the structure in this place. Moving to the right from there we can notice rectangular red spots which are tips of wooden beams heading to the observer. The purpose of presenting the "against the light" scene was to create conditions encouraging the observer to pause in time and take a while to contemplate the profession of builders - difficult, demanding, bringing many challenges, but also enormously interesting, as it changes the space of human life. Despite the author's assumptions, the painting is a work of art, which allows the observer for a subjective interpretation. Whatever the observer finds something new or unknown for himself in the painting - that's great. History of creation and technical data: The painting was inspired by a photo and was finished on September 13, 2020 in Cracow, Poland. Acrylic paints by euroclass, liquitex and KOH-I-NOOR and three different types of brushes were used for the production. The support of the painting is a board which is a combination of two thin wood-based panels with a frame filling with plywood, 1.3 cm thick in total.